الگوی تعلیم و تربیت

0
هم افزایی

تعداد مدارسی که با قاف همکاری می‌کنند.

0
رویش

تعداد دانش‌آموزانی که با قاف در ارتباط هستند.

0
پیوند

تعداد دبیرانی که قاف را همراهی می‌کنند.

0
فراگیری

تعداد ساعات محتوای آموزشی تولیدشده در قاف

خدمات قاف

اهداف قاف

تحول در یادگیری

تعالی و تحول در نظام آموزشی و دستیابی به یک الگوی بومی و اسلامی با قابلیت اجرا و تحقق در شرایط کنونی کشور

استعدادیابی

دغدغه‌سازی، آموزش و برگزاری رویدادها و جشنواره‌ها جهت شناسایی استعدادهای برتر هر حوزه و توسعه آن‌ها

مثلث تعلیم

آموزش و ارائه راهکارهای مناسب برای مدارس، معلمین و اولیا جهت بهبود کیفیت تعلیم و تربیت دانش‌آموزان

نوآوری آموزشی

نوآوری و خلاقیت در تولید محتوای آموزشی برای دانش‌آموزان و دبیران، جهت بهبود و رفع نیازهای آموزشی هر دو گروه

نگارخانه قاف

نحوه پیوستن به قاف

همکاران قاف